Velkommen til NAFA

Nafa logoTirsdag d. 28. januar 2020 kl. 19:30
Generalforsamling i NAFA

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. Mødested for generalforsamlingen: Urania Observatoriet, Aalborg.
OBS!
Møderne kan blive ændret eller aflyst.
Tjek aktivitetskalenderen samt nyheder.
OBS! OBS!
Kære NAFA medlem

NAFAs medlemsbreve udsendes udelukkende som elektronisk post.
Mødeprogram og evt. ændringer heri bringes løbende her på hjemmesiden,
men ønsker du program sendt til dig på mail bedes du indberette din mailadresse
til NAFAs kasserer (se Kontaktoplysninger) med angivelse af navn og adresse.

Privatlivspolitik