Aalborg Kommunes indsats

----

Aalborg Kommune var fra starten af meget positiv over for at få Urania Observatoriet flyttet hertil fra Frederiksberg. Kommunen bekostede opførelsen og yder et årligt bidrag til observatoriets vedligeholdelse og tilskud til de frivillige, som viser himlen frem for byens borgere og besøgende.

HNAalborg kommunes logo

Det velbesøgte instrumentmøde i 1977 på Filstedvejens Skole blev åbnet af viceborgmester Niels Åge Helenius.

Først i 90'erne tog NAFA for første gang kontakt til Teknisk Forvaltning om anlæg af en planetsti der kan at anskueliggøre afstande og størrelsesforhold i vores solsystem. Kommunen støttede oprettelsen af planetstien i 2001 og rådmand Ib Rasmussen holdt tale ved indvielsen den 21. juni.


Det projekterede planetarieprojekt i Sohngårdsholms parken

Tegninger: Jacob Blegvad Arkitektkontor 1993

Planetarium situationsplan
Situationsplan. Den nuværende observatoriekuppel ses ved den nedre ende af den projekterede bygning. Parkeringspladsen er gjort cirkulær.

Planetarium perspektiv
Planetariet i perspektiv.

Planetarium facade og snit
Facade og snit gennem det foreslåede planetarium.

Planetarium gulvplan
Planetariets grundplan.


Retur!

----

Valid XHTML 1.0 Transitional

Opdateret den 14.08.2006