I Ole Rømers Fodspor

Line

Stor Portraet Ole Roemer

Af Kim Lang

"I Ole Rømers Fodspor" er et observationsprojekt og kursus indenfor NAFA, som startede 5. januar 2004. Formålet med projektet er at bestemme lysets hastighed på samme måde, som Ole Rømer gjorde det for lidt over 300 år siden.

Gruppens udgangspunkter var

  1. Viden om Jupiter systemet skal bygge udelukkende på egne observationer.
  2. Jupiters position, afstand o.l. (elongation, fasevinkel) tages fra en efemeride/computerprogram.

Instrumenterne som gruppen bruger, er deres øjne, forstand, egne teleskoper, okular med belyst trådkors, stopur, radiostyret ur og Excel-regneark.

Gruppen startede deres observationer i januar 2004. Vi mødes hver anden til tredje uge for at diskutere de seneste måleresultater og observationsteknikker. Vi taler også om Tycho Brahe og Johannes Kepler, hvis arbejder var en del af grundlaget for Ole Rømers virke.

Om udgangspunkterne.

Gruppens første forudsætning har som konsekvens, at vi måtte starte som Galieo Galilei i 1610. Han opdagede jo at Jupiter har 4 "ledsagestjerner", der følges med Jupiter og skifter position fra aften til aften. Da disse ledsagestjerner - i moderne tale måner-, flyver rundt uden nummerplader på, vidste vi ikke hvilken måne, der var hvilke. Vores første opgave var derfor at blive istand til at skelne imellem dem. Vores udgangspunkt nummer to rummer nogle problemer for ægtheden af vores forehavende. I dag kan vore efemerider og computerprogrammer med stor præcision fortælle os, hvor på himlen Jupiter befinder sig og i hvilken afstand. Gør vi uden videre brug af disse oplysninger, så har vi viden til rådighed som Ole Rømer helt sikkert ikke havde til sin disposition. For at beregne lyshastigheden har vi brug for at kende afstanden mellem Jupiter og Jorden. Det bliver derfor vigtigt af finde ud af, hvorledes Ole Rømer bestemte afstanden til Jupiter. Vi har derfor også en videnskabshistorisk opgave at løse. Denne skulle vise sig at være vanskeligere at besvare end at foretage observationerne af Jupiter!

AVI-animationen af Jupiter

Billederne er optaget 2005-03-28 fra 01:00 til 02:00 UT med en 8" f/10 SCT, 2X-Barlow og et Philips ToUcam PCVC 740K, hos Hans Ejler Jørgensen i hans observatorium i Klarup, sammen med Kim Lang. Hvert enkelt billede i animationen er en stak af de 100 til 130 bedste billeder af en video-sekvens af 1 minuts varighed indeholdende 900 billeder i alt. De 50 billeder blev efterfølgende sat sammen til en AVI-animation. Billedstacking, billedmanipulation og animation er lavet med RegiStax3. Framerate er nedsat fra 15 fps til 5 fps ved hjælp af programmet AVIedit.

Fylder 8,4 MB

Jupiter animation

Line

Top

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!