Solformørkelse 20. marts 2015

Af Holger Nielsen

Formørkelsen er total i et bånd hen over den nordlige Atlanterhav og Norskehavet og passerer land på Færøerne og Svalbard. Centrallinjen, hvor formørkelsen varer længst, går uden om Færøerne, men krydser tværs over Svalbard.

path

Set fra Danmark vil en betydelig del af solskiven blive formørket. For den partielle solformørkelse set fra Urania Observatoriet i Aalborg gælder følgende data:

Begivenhed Tidspunkt Solens højde Solens azimut
Start på formørkelsen 09:41:45 23.8° 133.6°
Maximal formørkelse 10:49:07 29.4° 151.4°
Slut på formørkelsen 11:58:50 32.5° 171.4°

Højden angiver, hvor mange grader Solen står over horisonten. Azimut angiver kompasretningen, idet syd har en azimut på 180 °. Men Solen skulle nok være at finde på himlen.

Når formørkelsen er på sit højeste, vil 87.2 % af Solens diameter være formørket; det svarer til, at 84.9 % af solskivens areal er dækket af Månen. Der er derfor tale om en ret dyb formørkelse. Man må ikke se på Solen uden at øjnene er beskyttet; solformørkelsesbriller er bedst.

På figuren vises, hvordan formørkelsen tager sig ud 10 minutter efter start (altså kl. 9:52), når den er på sit højeste (kl. 10:49) og 10 minutter før afslutning (kl 11:49). De viste solpletter er ikke aktuelle.

09:51 10:50 11:49

Line

Top

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!