Kommende aktiviteter

Line

Tirsdag d. 8. januar 2019 kl. 19:30

Medlemsmøde i Urania Observatoriet:
Observations-/instrumentmøde.

Afprøvning af 10" LX200. Måske kan vi også se "halen" af årets Quadrantider (Bootider).


Tirsdag d. 29. januar 2019 kl. 19:30

Generalforsamling i NAFA

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
Mødested for generalforsamlingen: Urania Observatoriet, Aalborg.


Tirsdag d. 5. februar 2019 kl. 19:30

Medlemsmøde i Urania Observatoriet:
Gravitation og sorte huller.

Foredrag af Holger Nielsen, NAFA.


Tirsdag d. 12. marts 2019 kl. 19:30

Medlemsmøde i Klokkerholm:

NAFA besøger Kim Langs observatorium på Blomstervænget 15, Klokkerholm, 9320 Hjallerup.


April:
Medlemsmøde hos GomSpace A/S

NAFA besøger GomSpace A/S, Langagervej 6, 9220 Aalborg Øst.
Nærmere detaljer lægges på hjemmesiden.
(Andre forslag/tilbud modtages gerne på bestyrelse@nafa.dk)
OBS! OBS!
Kære NAFA medlem

NAFAs medlemsbreve udsendes udelukkende som elektronisk post. Mødeprogram og evt. ændringer heri bringes løbende på her på hjemmesiden, men ønsker du program sendt til dig på mail bedes du indberette din mailadresse til NAFAs kasserer på kasserer @ nafa.dk med angivelse af navn og adresse.