Besøg på Urania Observatoriet

Line

NAFA ramt af sparekniven

Siden observatoriets opførelse i 1988 har NAFA modtaget et årligt tilskud fra Aalborg kommune til driften af observatoriet og til kørselspenge til foreviserne. Det har gjort det muligt for NAFA at gennemføre forevisninger af stjernehimlen i vinterhalvåret (september til april) med op til tre ugentlige forevisninger. På tirsdage og torsdage gennemførte vi forevisninger for tilmeldte grupper og onsdag aften var der fri adgang for mindre grupper.

Desværre har Aalborg Kommune af sparehensyn afskaffet det årlige tilskud, og NAFA kan derfor ikke opretholde det hidtidige niveau i fremvisninger, så den gamle ordning bortfalder fra årsskiftet 2018/2019.

Onsdagsforevisninger

Vi vil i foreningen prøve at beholde onsdagsforevisningerne, hvor man for en beskeden betaling vil kunne få forevist observatoriet og, i tilfælde af klart vejr, stjerner og planeter på nattehimlen.

Gruppeforevisninger

Forevisninger for lukkede grupper på op til 20 personer vil muligvis kunne fortsætte, men det afhænger af, om der kan findes frivillige til formålet. NAFA overvejer i øjeblikket, hvordan en sådan ordning skal administreres. Prisen for en gruppeforevisning vil ligge på ca. 500 kr.

Særlige begivenheder

NAFA agter også i fremtiden at holde åbent hus ved særlige astronomiske begivenheder, f. eks. sol- og måneformørkelser eller ved fremkomsten af lysstærke kometer.


NAFAs bestyrelse

Kort over Aalborg 1 Aalborg Kort
Hvis I kommer på den nordjydske motorvej, så benyt frakørsel 26 og kør mod vest ad Th. Sauers Vej til Sohngårdsholmsvej. Her drejes mod nord til Borgmester Jørgensens Vej, hvor der står skilte med teksten "Urania observatoriet". Følg Borgmester Jørgensens Vej som vist. Ved og efter svinget er vejen desværre ikke længere asfalteret og kan være hullet. Fra parkeringspladsen ved klubhuset følges en sti til Observatoriet.


Line

Top